PICNIC Jr Innovatie Award

foto-002.jpg

Concept ISTA wint de PICNIC Jr Innovatie Award

ISTA, het Interactieve scholentoernooi Amsterdam, is een toernooi op internet waar scholen uit Amsterdam zich voor kunnen opgeven en waar ze getest worden op hun kennis en talent. De doelstelling van dit toernooi is om saamhorigheid tussen klassen en scholen te vergroten en kennis en talent van een klas te ontplooien. De jury koop voor dit concept omdat het saamhorigheid creëert tussen leerlingen en docenten en het vergroot kennis en ontwikkeld talenten van leerlingen. Lees onderaan de pagina verder over de bedachte concepten.

De PICNIC Jr innovatie award is een initiatief van Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam.

In het weekend voorafgaand aan PICNIC Jr organiseerde BOA in het kader van de Innovatie Award een 2-daagse innovatie workshop met docenten en jongeren. De groepen werden begeleid door creatieve ontwikkelaars van Ijsfontijn, en kregen ze inspiratie sessies van Waag Society over de online mogelijkheden en ontwikkelingen.

Door drie groepen docenten en leerlingen zijn een drietal concepten ontwikkeld die tijdens PICNIC Jr seminar zijn ‘gepitcht’ aan een deskundige jury (Herman Blommer – Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Amsterdam, Hans Pronk – Kennisnet en Willem-Jan Renger – HKU). In deze pitch kon slechts één concept winnen.

De deelnemers die de doelgroep hebben vertegenwoordigd bestond uit havo en gymnasium leerlingen. De docenten die geparticipeerd hebben waren VMBO en Gymnasium docenten. Beide groepen hebben apart van elkaar concepten bedacht onder begeleiding van IJslab (onderdeel van IJsfontein).

De Concepten

Het bleek voor docenten erg belangrijk om leerlingen voor te bereiden op het werkende leven en voor VMBO leerlingen hun zelfbeeld te verbeteren. Docenten blijken behoefte te hebben aan:

• Visie van bovenaf. Schoolleidingen moeten duidelijke (lange termijn) doelstellingen formuleren ten aanzien van ICT op hun school.
• Onderzoek waaruit blijkt dat ICT in het onderwijs een positief effect heeft op leerlingen. Docenten denken dat alleen op deze manier de toegevoegde waarde zichtbaarder te kunnen maken
• Begeleiding van docenten. Zij moeten de tools en kennis krijgen om internet toe te passen in hun lessen.
• Voorlichting aan docenten. Docenten moeten weten wat er in aan interactieve onderwijstools en hoe deze effectief in te zetten.
• Best practices. Dit komt voort uit het gebrek aan kennis en inspiratie die docenten hebben om internet op een leuke en effectieve manier in te zetten.

Na een intensieve dag met inspiratiesessie en strakke begeleiden van creatieven is één idee gedefinieerd door de groep docenten, de minitoolbox (widget) waarin docenten korte eenvoudige handleidingen krijgen voor eenvoudig gebruik van internet.

pitch.jpg

• Filmpjes vinden en inzetten;
• Foto’s vinden en inzetten;
• Content vinden en inzetten;
• Best practices posten en vinden;
• Profielsites vinden en inzetten;
• Online samenwerken en ervaringen wisselen.

Bekijk hier de presentatie van het concept van de docenten: presentatie-docenten.pdf

De Leerling
Aan leerlingen is ook gevraagd waar ze behoefte aan hebben:
• Leerlingen zouden het prettig vinden als ze buiten de lessen meer met docenten zouden kunnen communiceren via internet (email, skype of msn).
• Of met de klas en mentor een blog zouden hebben om op die manier makkelijk op de hoogte te zijn van relevante klasseninformatie.
• Daarnaast, zouden ze lessen boeiender vinden als er meer afwisseling zou zijn door internet en interactieve media. Echter, geven leerlingen ook aan dat het niet te ver moet doorslaan, omdat het serieuze karakter van onderwijs behouden moet blijven.

pitch2.jpg

Na intensieve brainstorms en inspiratiesessies zijn ook de leerlingen met twee concepten gekomen.

Een visie die gestoeld is op digitaal onderwijs waarbij alle leerlingen een laptop hebben en al het lesmateriaal digitaal is. digitaalonderwijs.ppt
Interactief scholentoernooi Amsterdam (ISTA) is een toernooi op internet waar scholen uit Amsterdam zich voor kunnen opgeven en waar ze getest worden op hun kennis en talent. De doelstelling van dit toernooi is om saamhorigheid tussen klassen en scholen te vergroten en kennis en talent van een klas te ontplooien. ista.ppt

Meer informatie:
http://www.boa-amsterdam.nl
http://www.waag.org/educatie
http://www.ijsfontein.nl

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.