Terugblik op het Seminar

PICNIC Jr Seminar: Creativiteit, Technologie en Educatie

foto-011.jpg

Conferentie rond thema creatieve technologie en onderwijs

Het seminar Creative Technologies and Education bracht de creatieve sector, het onderwijsveld, de ict-sector, educatieve uitgeverijen en overige professionals op het gebied van educatie samen om de mogelijkheden van creatieve technologie in het onderwijs te bespreken. Deze mogelijkheden werden vanuit twee kanten benaderd:

1. wat kunnen nieuwe technologieën en creatieve toepassingen betekenen voor het onderwijs van nu en van de toekomst, en
2. hoe kun je jongeren door inzicht in beroepsperspectieven binnen de creatieve industrie stimuleren om een bètagerichte studiekeuze te maken?

picnic-jr.jpg

Tijdens het seminar kwamen verschillende vragen aan de orde: Is Nederland een ‘gidsland’ in modern creatief-technisch onderwijs? Wat kunnen crossmediale toepassingen betekenen in het huidige onderwijs en het onderwijs van de toekomst? Wat speelt er in andere landen op dit gebied en wat kan Nederland daarvan leren? Welke samenwerkingsverbanden zijn er mogelijk tussen de creatieve sector, de ICT-branche, het onderwijsveld en de educatieve uitgeverijen? Hoe krijgen jongeren een beter inzicht in de diversiteit van beroepsperspectieven binnen de creatieve industrie?

Het programma van PICNIC Jr: programma-picnic-jr-seminar.pdf

De ochtend werd geopend met drie plenaire keynote sprekers. George Parker gaf de kick-off “Ervaringen uit het verleden geven geen garantie….”. Willem Jan Renger van de HKU die uiteenzette hoe jongeren hun intensieve omgang en confrontatie met media heeft geleid tot nieuwe vormen van geletterdheid. Huub Nelis zette uitgebreide analyse neer van de jongeren cultuur en het gebruik van nieuwe media daarin.

mediagebruik-jongeren.jpg

Na het planaire programma was er tijd om rond te kijken tijdens workshops in de PICNIC JR Workspace – wat zijn best practices en tendensen op het gebied van creativiteit, technologie en onderwijs, hoe werken jongeren met deze creatieve tools en nieuwe technologieën?

circuitband

In de middag werden de deelnemers verdeeld over 3 parallelsessies waar zij zich van tevoren voor hadden opgegeven:

1. Creatieve Tools en Innovatie in het onderwijs; Opschaling (georganiseerd i.s.m. Platform Educatie en Creatieve Sector)
2. Breedbandige toepassingen en onderwijs (georganiseerd i.s.m. BOA / Gemeente Amsterdam)
3. Creatief beta onderwijs en de creatieve industrie als beroepsveld (georganiseerd i.s.m. Platform Bèta en Techniek)

meisjes-en-techniek.jpg

Het seminar sloot af met de plenaire presentatie van de PICNIC JR Innovation Labs voor een professionele jury. Welke succesvolle formats voor aansprekende educatieve content zijn er ontwikkeld door de multidisciplinaire teams? Ziet de jury potentie in een van deze formats en zijn vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven bereid deze ontwikkeling financieel te adopteren? Kijk bij PICNIC Jr Innovatielab wie de uiteindelijke winnaar is geworden!

zware-boekentas.jpg

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.