Sessie Platform Educatie (PLECS)

Volgens het Platform Educatie & Creatieve Sector is iedereen het erover eens dat, als Nederland in de voorhoede wil blijven op mondiaal niveau, we moeten blijven innoveren. Daarvoor is het zaak creatieve, flexibel denkende mensen op te leiden zeggen ze. Om hun ideeen kracht bij te zetten organiseerde het PLECS met de onderwijsmarkt een workshop op PICNIC Jr. De bron van het vermogen tot innovatie ligt immers in het onderwijs en in de praktijk zijn de onderwijsmethodes hier nog onvoldoende op ingericht.

De sessie startte met presentaties van door het Platform uitgekozen best practices; Games Atelier, Mijn Naam is Haas en de HistoryClip. Want juist op vernieuwende onderwijsmethodes loopt het volgens het PLECS nu vaak stuk. Het onderwijs ontwikkelt soms zelf leermethoden, maar kan ze niet op grote schaal implementeren. Ook de creatieve industrie ontwikkelt hoogwaardig educatieve toepassingen. Maar ook zij komen vaak niet tot opschaling. Uitgeverijen hebben wel mogelijkheden tot opschaling, maar kunnen vanuit hun marktpositie niet radicaal innoveren.

De vraag na de presentaties was dan ook: waarom weten deze partijen elkaar niet te vinden en door hun kennis en ervaring elkaar versterken? Hoe kunnen we door samenwerking innovatiebelemmeringen wegnemen?

In workshopvorm, geleid door Madelon Everts van Human Shareware, werd in groepen naar oplossingen gezocht voor de opschalingsproblematiek en gekeken naar de opschalingbelemmeringen. Vraag daarbij was: Al deze projecten zijn in de praktijk getest en succesvol gebleken. Waarom lukt het dan toch niet om de methodes verder het onderwijs in te krijgen?

In kleine groepen van verschillende gelederen, werd er druk gediscussieerd, en met succes. Gezamenlijk kwamen de partijen met een aantal oplossingen. Deze oplossingen worden door het Platform meegenomen in haar onderwijsmanifest, dat einde dit jaar aangeboden wordt aan de overheid. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het onderwijsmanfest of op de hoogte blijven van de activiteiten van het Platvorm, dan kunt u zich inschrijven voor hun Platform Nieuwsbrief.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.