Sessie Creatief Beta-onderwijs

Hoe krijgen jongeren een beter inzicht in de diversiteit van beroepsperspectieven binnen de creatieve industrie? Hoe kan bèta onderwijs in Nederland populairder worden, zodat de uitstroom aan bètastudenten wordt vergroot? En welke (technologische) middelen bestaan er om jongeren te motiveren binnen bètaonderwijs? Dat zijn de vragen die de sessie Creatief Bèta Onderwijs probeert te beantwoorden.

Bèta studies en de creatieve industrie als beroepsveld.

De onderzoeker – Rolf Schreuder – Platform Bèta Techniek
Hoe zit het met de beeldvorming van jongeren over techniek en de toekomst die je met een bètastudie hebt?

De onderwijskundige – Wouter van JoolingenFaculteit Gedragswetenschappen, afdeling Instructietechnologie, Universiteit Twente. Bètavakken en creativiteit zijn ook onderwijskundig gezien een waardevolle combinatie. Welke rol kan creativiteit spelen in het leerproces van jongeren? Hoe profiteren leerlingen van ‘creatief’ bètaonderwijs? van-joolingen-picnicjr.pdf

De ontwikkelaar – Yuri Matteman – De Praktijk

Er komt langzaam maar zeker steeds meer mooi creatief bètaonderwijs. Een inspiratiesessie met concrete good practices uit eigen land en uit het buitenland.

op-gel-zetten1.JPG

Goed onderwijs dat gebruikt wordt in de klas moet volgens de Praktijk aan een aantal voorwaarden voldoen: het moet allereerst goed onderwijs zijn (in vorm en inhoud), niet te veel studielasturen in beslag nemen (of lesstofvervangend zijn), en niet te veel voorbereiding vergen van docent of TOA. In de presentatie werden binnen drie onderwerpen good practices behandeld: Duurzaam ontwerpen, DNA in de klas en Science en Technology in Education in Amerika. De boodschap: bètaonderwijs vereist creativiteit van de leerlingen, maar ook van de docenten en ontwikkelaars om leerlingen in hun eigen creativiteit te stimuleren en dat levert prachtige resultaten op.

Lees meer: presentatie-picnic-jr_de-praktijk.pdf

Digitale productie: FabLabDirk van Vreeswijk, FabLab.nl
Grote bedrijven hebben toekomstplannen het consumenten mogelijk te maken hun eigen product geheel uniek te maken! Fablab gaat nog een stuk verder; een set machines maakt het voor alle consumenten mogelijk zelf producten te ontwikkelen en deze creaties te delen met een wereldwijde community! Het FabLab concept is erg goed inzetbaar voor creatief bètaonderwijs.

Meisjes en techniek – Antoinette Taillie, VHTO
De genderexpert en onderwijskundige aan het woord.
Hoe kun je bèta-ict-onderwijs aansluiten bij meisjes en vrouwen? Op welke manier kan men de betrokkenheid van meisjes en vrouwen bij nieuwe media en technologie vergroten? Met een voorbeeld van een landelijk project: Ict-STER om meer meisjes en vrouwen bekend te maken met techniek en ict.

De organisator en de onderwijzer Paul IJsendoorn, IBM
Paul IJsendoorn is actief als interne Jet-Net coördinator bij IBM voor scholen uit een bepaalde regio. In Jet-Net zetten bedrijven (o.a IBM) samen met havo/vwo-scholen uitdagende activiteiten op die aansluiten bij de bètavakken. Hiermee wil Jet-Net de keuze van scholieren voor bèta en techniek in positieve zin beïnvloeden. Daarnaast een voorbeeld van een school uit de regio van IBM die creatieve techniek op een innovatieve en inspirerende manier in zijn curriculum heeft geplaatst.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.